لباس کار دو تکه آستر دار
  • لباس کار دو تکه کاپشن و شلوار
  • لباس کار ایمنی و حفاظتی

برند: سبحان یونیفرم

کد محصول: 200 

از اورکت بلندزمستانی به همراه شلوار استر دار ان میتوان در مناطق سردسیر و در قسمتهای فنی . مهندسی . کارگری ایمنی .ترابری و...... استفاده نمود.جنس کاپشن اورکتی زمستانی از پارچه های ریپس.آکسفورد.مموری.شمعی پشت لاستیک و.......با استر 100الی200گرم می باشد.از اورکت بلند زمستانی به عنوان کاپشن زمستانی مهندسی .کاپشن زمستانی بخش فنی .لباس فرم سردخا نه ها. کاپشن بخش حمل ونقل .اورکت زمستانی شرکت های نفتی و سکو های نفتی . کاپشن زمستانی شرکت های پتروشیمی .کاپشن زمستانی معادن و........ می توان استفاده نمود.

سایز Large, Medium, Small, X-Large
رنگبندی دلخواه

نمونه کارها


محصولات مشابه